ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
   

คุณจันทรา เกิดมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ทำการมอบทุนทั้งหมด 3 โรงเรียน จำนวน 55 ทุน

1) โรงเรียนสงวนหญิง  2) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร  3) โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับน้องๆ