ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   
10-August-2018
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 มอบให้กับโรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี
   

 

คุณจันทรา เกิดมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 50 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับน้องๆ