ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   
30-April-2019
จัดอบรมหลักสูตร “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการจัดทำรายงาน EHIA” ให้แก่นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562
   

 

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการจัดทำรายงาน EHIA” ให้แก่นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562