ข่าวสาร
 
   
16-September-2020
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด
   

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์

บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ประกาศขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน