ข่าวสาร
 
   
05-November-2020
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูร์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
   

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1