ข่าวสาร
 
   
14-September-2021
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร) ในขั้นตอนการศึกษาและประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38
   

เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บริษัท สะสมความดี จำกัด และบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร) ในขั้นตอนการศึกษาและประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38

กำหนดการจัดกิจกรรม วันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ.2564

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1.เอกสารประกอบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

2.กำหนดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

3.แผ่นพับข้อมูลโครงการ

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์ โทร. 090-9827399