ข่าวสาร
 
   
26-November-2021
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ (MWp) ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด
   

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ (MWp)

ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด

 

ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อสำหรับแสดงความคิดเห็น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ 

1. เอกสารประชาสัมพันธ์