ข่าวสาร
 
   
27-June-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันฯ โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินและยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน บริษัท เอส. คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด
   

 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินและยูเรียเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

ของบริษัท เอส. คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด

 

กำหนดการประชุม เวที 1

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

คลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

Meeting ID : 833 2106 3805

Passcode : 12345

 

กำหนดการประชุม เวที 2

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

กำหนดการประชุม เวที 3

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

กำหนดการประชุม เวที 4

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 104

มือถือ 09 0665 9701

E-mail : socio@visione-consult.com