ข่าวสาร
 
   
25-September-2023
ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
   

 ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 

โครงการโรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ