ข่าวสาร
 
   
12-October-2023
ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งจากกระบวนการเผาหลอมกระจก ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ 1.834 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   

 ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ 

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง

จากกระบวนการเผาหลอมกระจก

ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ 1.834 เมกะวัตต์

ของบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ