ข่าวสาร
 
   
03-November-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4,232.47 กิโลวัตต์
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4,232.47 กิโลวัตต์ ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

กำหนดการประชุม

เวที 1

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ศาลาวัดถ้ำบ่อทอง หมู่ที่ 13 บ้านถ้ำบ่อทอง

ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

เวที 2

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศาลาวัดดำรงบุล หมู่ที่ 5 บ้านหลุบเลา

ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

คลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

Meeting ID: 815 3261 5247

Passcode: 12345

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกานต์ธีรา ยังมี โทร. 084-710-6668

E-mail : energy@visione-consult.com