ข่าวสาร
 
   
23-November-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4,659.21 กิโลวัตต์
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4,659.21 กิโลวัตต์ ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

กำหนดการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านท่าขาม ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิรินาถ ศรีเงินพันธ์ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 109

E-mail : industry@visione-consult.com