ข่าวสาร
 
   
25-March-2019
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ ของบริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด
   

                                                 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์

บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1.เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย